WELKOM BIJ GRACHTENWACHT.NL

Voor spoedgeval

DIESELTANK REININGEN VOOR PLEIZIERVAART

HET REININGEN VAN UW DIESELTANK VERKOMT SCHADEN

Dieseltank reinigen voor pleziervaart

Heeft u een dieseltank aan boord? En heeft u weleens in uw tank gekeken? Wanneer u moet constateren dat uw tank vervuild is, dan kunnen wij, van Grachtenwacht, deze vervuiling verwijderen. U motor gaat er ook beter van lopen.

In Europa wordt maximaal 7% Fatty-Acid-Methylester (FAME) aan blanke diesel toegevoegd. Rekenkundig gezien is dat beter voor het milieu. Het is alleen slechter voor uw brandstofsysteem. De Ethanol in FAME trekt water aan en de vetzuren bevorderen de algengroei in uw tank. Na enige jaren resulteert dit in een vervuilde tank waardoor uw motor minder presteert.

De meest voorkomende oorzaken van vervuiling van uw dieseltank zijn;

  1. Bacteriegroei,
  2. Vergomming van oude diesel,
  3. Water,
  4. Roest.

Wij van Grachtenwacht kunnen de vervuiling verwijderen. Wij komen graag bij u langs om uw tank te reinigen.

Als abonnee
geniet u van de korting